Speed dating amarillo texas

Smedley, qui havia participat en guerres geogràficament tan distants com la guerra hispano-estatunidenca a Cuba, les guerres bananeres d’Amèrica Central, la ocupació d’Haití i la de Veracruz a Mèxic, la guerra de les Filipines, i la de Xina contra l’aixecament dels boxers, en un dels seus actes de denúncia un cop retirat de la vida militar, va plantejar el següent: “He servit durant 30 anys i quatre mesos a les unitats més combatives de les Forces Armades estatunidenques: a la Infanteria de Marina.Tinc la sensació d’haver actuat durant tot aquest temps com un bandit altament qualificat al servei de les grans empreses de Wall Street i els seus banquers.I efectivament, avui, de moment, els conflictes bèl·lics ocorren a una certa distància dels nostres barris.Però hem de tenir en compte dos elements quan fem aquest tipus de plantejament: el primer, que el fet de que les accions bèl·liques ocorrin lluny, no vol dir que no hi tinguem una responsabilitat o paper actiu; i segon, que el fet d’anar intervenint militarment en altres territoris, junt a la situació cada cop més dramàtica de crisi capitalista mundial, no ens allunya de les guerres, sinó tot el contrari, ens les aproxima.Aquest anàlisi no es limita a les organitzacions marxistes, que en els debats públics sempre posem al centre l’aspecte de la lluita de classes.L’any 1935 un dels generals de l’exèrcit dels Estats Units més condecorats de la història, Smedley Butler, escrivia una obra, “La guerra és un robatori”, on denunciava que totes aquelles operacions militars dutes a terme per l’exèrcit dels Estats Units en nom de la “democràcia”, no havien sigut altra cosa que un instrument pel benefici de les grans corporacions privades.

Un grup de preses polítiques de la guerrilla colombiana de l’ELN de la presó de Bellavista (Medellín), en el marc d’un estudi sobre la possibilitat d’obertura d’un procés de negociació amb el govern, plantegen que “l’origen de les guerres no és aliè a l’origen de la propietat privada i les disputes per l’acumulació, i podem afirmar que històricament fa referència a les discòrdies pel poder, pel control de territoris i l’economia, per ideologies, per creences religioses, per la lluita de classes expressada en la lluita dels oprimits contra els opressors, així com per condicions d’injustícia i de violació de drets i llibertats”.

Durant les últimes dècades ja hem deixat de sentir aquests tocs d’alerta de grans representants de les cúpules militars i política, i les crítiques només han provingut de soldats i agents de poca envergadura, com la soldat Chelsea Manning, qui va filtrar documents classificats sobre les guerres d’Afanistan i l’Iraq, mostrant operacions de massacre contra població civil, o John Perkins, autodefinit com un “sicari econòmic”, qui havia treballat per empreses vinculades a la CIA per tal d’aconseguir contractes empresarials a altres Estats, i que denuncià diferents formes de guerra bruta dutes a terme per la CIA i l’exèrcit dels EUA contra aquells mandataris dels Estats que es negaven a seguir els seus dictats.

La qüestió és que els grans representants de l’estament militar i polític ara també formen part de l’entramat empresarial del complex militar-industrial i d’altres corporacions vinculades de l’àmbit de l’energia, les finances o les consultories. Bush, qui ja provenia de la indústria del petroli abans d’assolir la presidència, és accionista de multinacionals petrolieres com BP o Exxon, i de mineres com Newmont Gold Mining, entre altres.

Sovint necessari per tancar un cicle i treure’n els resultats, ja que les grans corporacions tenen negocis que rutllen millor en estat de guerra, i d’altres que rutllen millor en estat de pau (estat de pau entès com un clima de llibertat d’espoli i explotació per aquestes empreses, clar, que a vegades és facilitada per un període previ de guerra), i els negocis de la guerra, com alguns de la pau, també es poden anar movent per la geografia del planeta.

En aquest sentit, les resolucions que als anys ’30 es plantejava l’ex general Butler per acabar amb les guerres, com el fet d’enviar de soldat ras als dirigents polítics i empresarials, sabent qui eren els promotors i interessats en les guerres, o les resolucions que el marxisme revolucionari ha plantejat en el marc d’una lluita de classes que no pretén hipòcritament extraure-li el contingut polític i social dels conflictes, s’allunyen molt de les resolucions dels acadèmics professionals de la “gestió de conflictes”, com el venerat Vicenç Fisas, director de l’Escola de Cultura de la Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, qui assumint el paper d’acadèmic acomodat en no molestar els cercles de poder, el març de 2011, en sintonia amb els congressistes del PP, PSOE, Ci U, ERC i ICV, va recolzar els bombardeigs de l’OTAN a Líbia, els quals van deixar milers de morts, i un país devastat, en el caos, i en mans de diferents grups armats.

Search for speed dating amarillo texas:

speed dating amarillo texas-2speed dating amarillo texas-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “speed dating amarillo texas”